Category: Sức khỏe phái đẹp

Làm sao âm đạo tự làm sạch

Âm đạo được thiết kế để giữ cho bản thân sạch với sự giúp đỡ từ các chất tiết tự nhiên (xả). Tìm hiểu làm thế nào để giúp âm đạo của bạn giữ sạch …